โรงเรียนดี โรงเรียนบ้านสงเปลือย
โรงเรียนบ้านสงเปลือย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

      05 เม.ย. 2019       29

วันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านสงเปลือย นำโดย นายจเร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย พร้อมด้วยบุคคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลับหน้าหลัก ทั้งหมด
ช่องทางการติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านสงเปลือย โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ

133 หมู่ 8 บ้างสงเปลือย ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
056 - 7601 - 58
056 - 7601 - 58